Efate

From Wikipedia
Efate Aelan

Efate Aelan hemi wan blong olgeta aelan long Vanuatu. Hemi stap long Shefa provens. I gat kapital blong Vanuatu long Efate. Nem blong kapital hem i Port Vila.

Long Wol wo tu, armi blong Amerika hem i bin kriatem wan stamba. Nem blong stamba hem i Roses. Long Undine Bay, i gat wan museum blong wol wo tu.