Torba

From Wikipedia
Ol provens blong Vanuatu. Torba i stap long not.
Map blong Torba Provins

Torba i provens blong Vanuatu. Capital blong Torba i Sola. Nem blong Torba kam long tufala nem: Torres mo Banks.

Populaesen blong Torba[jenisim hem | edit source]

Populaesen blong provens ia i stap araon 9,359.

Populaesen blong Torba
2000 2009
7,870 9,359Provens blong Vanuatu
Malampa | Penama | Sanma | Shefa | Tafea | Torba