Port Vila

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Port Vila

Port Vila hem i kapital blong Vanuatu. Hem i stap long Efate aelan. Gavman blong Vanuatu i stap long hia mo hed blong stet blong kaontri ia i stap long hia tu.