Yoshihiko Noda

From Wikipedia
Yoshihiko Noda

Yoshihiko Noda (boen 20 Mei 1957) i praem minista blong Japan.