Vietnam

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Flag of Vietnam.svg Emblem of Vietnam.svg
(Flag) (Coat of Arms)
Location Vietnam ASEAN.svg
Ha Long Bay, Vietnam

Vietnam i kaontri long Esia. Kapital blong hem i Hanoi.