Vietnam

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Flag of Vietnam.svg Coat of arms of Vietnam.svg
(Flag) (Coat of Arms)
Location Vietnam ASEAN.svg
Ha Long Bay, Vietnam

Vietnam i kaontri long Esia. Kapital blong hem i Hanoi.