Jump to content

Toktok Rusia

From Wikipedia

Toktok Rusia i wan toktok mo lanwis ofisial long Rusia mo Belarus. Nara lanwis olsem Rusia oli stap toktok Yukren mo toktok Belarus.