Toktok Rusia

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Toktok Rusia i wan toktok mo lanwis ofisial long Rusia mo Belarus. Nara lanwis olsem Rusia oli stap toktok Ukraine mo toktok Belarus.