Talk:Ambae Aelan

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Diskasem Ambae long english hia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ambae . Pej long Bislama i gat link long english pej (mo pej long momo lanwis tu) saot long "In other languages" tankyu. 72.134.44.224 05:03, 14 March 2007 (UTC)