Jump to content

Solwota

From Wikipedia

Solwota hemi wan wota o wan solwota wea hemi divaetem ol aelans lo vanuatu. Mo long wol.insaed long solwota ikat ol fish ol shak mo fulap olnara animol oli liv insaed. Solwota hemi mekem yumi ol man blong yumi mas spendem fulap mane blong yumi travel long hem. taem yumi go long nara aelan mbae yumi mas crosem solwota long sip o plen. Hemi mekem yumi spendem tumas mane.

Hemi wan solwota long HongKong.