Seni Pramoj

From Wikipedia
Seni Pramoj

Seni Pramoj (1905 - 1997) i praem minista blong Thailand.