Rilif Sosaeti

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ilaesa R. Sno i talem bakegen tijing blong Profet Josef Smit se “nomata nem ia [Rilif Sosaeti] i wan nem blong tedei, sosaeti ia hem i blong longtaem bifo finis.