Panda

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Panda hemi wanfala animol. kala blong hem hemi black mo waet bat hemi rawn and hemi fatfat olwei nomo mo bae u saveh finem lo ples weh hemi kolkol oltaem. Hemi naes tumas mo hemi stap silip nomo long ol tree.

Ailuropoda melanoleuca (Panda géant) - 445