Panda

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Panda hemi wanfala animol weh yumi nosaveh luk lo Vanuatu. kala blong hem hemi black mo waet bat hemi rawn and hemi fatfat olwei nomo mo bae u saveh finem lo ples weh hemi kolkol oltaem. Hemi naes tumas mo hemi stap silip nomo long ol tree.

Ailuropoda melanoleuca (Panda géant) - 445