Minami Minegishi

From Wikipedia
Minami Minegishi long 2009

Minami Minegishi (bon long 15 Novemba 1992 long Itabashi long Metropolis blong Tokio), em i woman blong singsing blong Japan.