Jump to content

Las Vegas, Nevada

From Wikipedia
Long Las Vegas Strip long yia 2012

Las Vegas, o jas Vegas, hem i wan bigtaon long stet blong Nevada long Yunaeted Stet blong Amerika.

Long yia 2020, hemi bin gat 641,903 pipol.

Las Vegas i stap tumas popiula long wol olsem senta blong gambling mo entoteinmen.