Kalkot Mataskelekele

From Wikipedia
Kalkot Mataskelekele

Kalkot Mataskelekele (1949) i foma Hed blong Stet blong Vanuatu. Em i presiden 16 Ogis 2004-16 Ogis 2009.[1] Pati blong hem i Vanuaaku Pati.

Hemi nao Ombudsman long Vanuatu.

References[jenisim hem | edit source]

  1. http://www.worldstatesmen.org/Vanuatu.htmlPresiden blong Vanuatu
Sokomanu · Timakata · Sokomanu · Tahi · Timakata · Maseng · Lenelgau · Natapei · Bani · Abiut · Maseng · Moli · Mataskelekele · Korman · Abil · Boedoro · Lonsdale · Saimon · Moses