Invercargill

From Wikipedia
Long Invercargill long yia 2005

Invercargill (toktok Maori: Waihōpai), hem i wan taon long Rijin blong Saotlan long Niusilan.

Long yia 2022, hemi bin gat 56,800 pipol.