Giner

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ginga emi wan plan wea man oli likem kakae, emi stap long grup blong protin blo blokem sik.Long maket you save faenem plante mama oli save salem lo maket.[[File:Variegated Ginger]hemi ginger plan blo kukum hot sup]hot ginger