Dover, Delaware

From Wikipedia
Dover
Dover

Dover, hem i kapital blong stet blong Delaware blong Yunaeted Stet blong Amerika. Long Julae 2016, populaesen blong Dover i stap araon 37,786.


Ol risos long Internet[jenisim hem | edit source]