Daisuke Katō

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Daisuke Katō

Daisuke Katō (18 Februari 1911 – 31 Julae 1975) em i akta blong Japan.