Daejeon

From Wikipedia

Daejeon i bigtaon blong Saot Koria. Eria blong Daejeon i 539.86 km², populaesen blong Daejeon i stap araon 1,538,100.

Risos long Internet[jenisim hem | edit source]