Jump to content

Belize

From Wikipedia
Kommonwelt blong Belize
Commonwealth of Belize
Belize
Kaptel: Belmopan
Gavman:
Hed blong Stet: Elisabet II
Praem minista: Dean Barrow
Lanwis: Inglis, Spanis, Garifuna
Eria: 22 966
Populaesen: 408 487

Belize em i wan kaontri blong Sentrol Amerika.