Jump to content

Astronomi

From Wikipedia
Wan ples blong Large Magellanic Cloud blong mekem sta.

Astronomi i stadi blong plante kaen samting blong skae: san, mun, ol sta, ol plenet, ol galaksi, mo narafala kaen ol samting.