Aien

From Wikipedia
Tefren shape blong aien.

Aien, o aean, em i bin wan elemen blong Kemistri. Em i staka kapa blong nambatu blong wol. Simbol blong em Fe. Em i bin wan kaen metal. Aien i save kombaenem long okisijen blong air blong mekem rust.

Aien blong Indastri[jenisim hem | edit source]

Pipol ol i save yusum aien blong mekem plante kaen masin, baiskel, trak. Pipol ol i save mekem plante kaen tools blong aien.

Aien mo carbon ol i mekem steel; steel i strong i bitim aien.

Aien blong Niutrisen[jenisim hem | edit source]

Aien em i wan empoten pat blong helti kaekae. Yelo pat blong ol ek ol i gat plante aien insaed, mo ol fis mo jiken ol i gat fulap aien insaed.